home    contact

Ook voor de juridische sector kan RO-iT veel betekenen.

Huisstijlautomatisering is het automatiseren van de huisstijlregels. Automatische toepassing van de huisstijlregels zorgt ervoor dat de documenten die binnen uw organisatie worden gemaakt, bewerkt, opgeslagen, gebruikt en verzonden altijd voldoen aan de huisstijlregels die uw organisatie heeft vastgesteld. Dit geldt niet alleen voor algemene documenten (brief, fax, notitie) maar ook voor uw procesdocumenten. Met huisstijlautomatisering kunt u dus al uw documenten op één en dezelfde wijze maken en zijn deze documenten altijd conform uw huisstijl.

Alle binnen de Advocatuur gebruikte stukken zoals processtukken en overeenkomsten kunnen binnen Word worden geïmplementeerd.

RO-iT koppelt Word aan de meest gangbare administraties. U beschikt in Word dus altijd over de gewenste adressen en dossiergegevens.

Processtukken en overeenkomsten

Deze typen documenten zijn vaak grotere documenten waarin veelal een nummering met meer niveaus wordt toegepast. Om het gebruik van nummering met meer niveaus voor gebruikers makkelijker te maken, kunnen hiervoor voorzieningen worden ontwikkeld.

Hieronder treft u het dialoogvenster aan wat verschijnt wanneer u een nieuw document wilt opstellen.


Klik hier voor een vergrote weergave

Het selecteren van een documenttekst gebeurt op onderstaande wijze.


Klik hier voor een vergrote weergave

Opmaak werkbalk processtukken/overeenkomsten

Tijdens het bewerken van processtukken kan een opmaakwerkbalk beschikbaar worden gemaakt. Met behulp van de knoppen op deze werkbalk, kan de gebruiker de opmaak eenvoudig in het document aanbrengen. Dit maakt het document beter leesbaar voor uw cliënt.


Klik hier voor een vergrote weergave

Afsluittekst invoegen

Aan het einde van elk processtuk dienen de gegevens van de advocaat/procureur te worden geplaatst. Met de toevoeging van de functie ′Afsluittekst invoegen′ kan automatisch deze tekst aan het einde van het document wordt geplaatst.

Koppelingen

Wij hebben veel ervaring met het koppelen van meer systemen aan onze oplossing voor huisstijlautomatisering (Documentor). Hieronder enkele voorbeelden.

-Koppelingen met diverse document management systemen (zoals WorkSite, 80-20 Document Manager) kennen voor ons geen geheimen.
-Koppeling met Legal Eagle voor het opnemen van relatiegegevens in uw correspondentie

Zie ook onze informatie over ons product Documentor.